Iepirkumu grozs  

 preces grozā: 0

+371 27071888

 darba dienās 10:00 - 17:00

krievu latviešu
Ieeja klientiem
lietotājvārds 
parole 
Vai aizmirsāt paroli?
 
  paplašinātā meklēšana
Preču kategorijas:
 Jaunās preces
 GAURA Luxury
 Gaura Gold
 Kaklarotas
 Auskari
 Aproces
 Gredzeni
 Kuloni
 Piespraudes
 Mix-Dizains
 Mix-Dizains aproces
 Mix-Dizains auskari
 Dāvanu komplekti
 Dāvanu kārbiņas
 Dāvanu karte
 Kāju aproce
 Bērniem
Viss par pērlēm:
  Pērļu vēsture
  Pērļu veidi
  Pērļu audzēšana
  Kā izvēlēties pērles
  Pērļu kaklarotu veidi
  Kā kopt pērles
  Kaut kas interesants...
 

Тerminoloģija
Web-vietne -Pārdevēja interneta veikals, kurš atrodas www.ellexa.lv
Web-vietne pasta adrese -AM Holding SIA, Valguma iela 20, LV-1048 Rīga
Klients -persona, kura izmanto Web-vietni
Prece -izstrādājums, kura paraugs parādīts Web-vietnē
Pasūtījums -pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums ar Web-vietnes starpniecību izraudzīto preču piegādei uz norādīto adresi
Klienta uzskaites ieraksts -Web-vietnē reģistrēta klienta vadības panelis
Piegādes dienests -uzņēmums, kurš piegādā Klienta pasūtījumu
Pasūtījuma statuss -Pasūtījuma atribūts,kuršļauj Klientam saņemt informāciju par Pasūtījuma stadiju pašreizējā brīdī
Atgriezeniskās saiknes forma -veids, kādā Klients nosūta Pārdevējam elektronisko ziņojumu (vēstules, pieteikumi, pretenzijas utt.) speciālas formas veidā Pārdevēja Web-vietnē, kuras adrese ir www.ellexa.lv/lv/Kontakts
Pasta dienests -Latvijas Pasts, www.pasts.lv

Noformējot pasūtījumu ar Web-vietnes starpniecību, klients labprātīgi apstiprina zemāk minēto noteikumu pieņemšanu:
 1. Preces paraugs
  1. Saskaņā ar šo Vienošanos par Preces paraugu tiek atzīts attiecīgās Preces fotoattēls, kurš izvietots Web-vietnē Preces aprakstā.
 2. Pasūtījums un Pasūtījuma apmaksa
  1. Pasūtījumu Klients noformē "online" režīmā ar Web-vietnes starpniecību.
  2. Pasūtījuma statusam Klients var izsekot sadaļā "Mani pasūtījumi", kas atrodas Klienta uzskaites ierakstā.
  3. Pasūtījums, par kuru apmaksa saņemta darba dienās līdz 15:00, tiek apstrādāts un nodots Piegādes dienestam tajā pašā darba dienā.
  4. Pasūtījums, par kuru apmaksa saņemta pēc 15:00, kā arī brīvdienās un svētku dienās, tiek apstrādāts un nodots Piegādes dienestam nākamajā darba dienā.
  5. Pasūtījums, par kuru apmaksa nav saņemta 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā, tiek anulēts.
  6. Preces čeks, kur norādīts izstrādājumu artikuls, parametri un skaits katrā preču pozīcijā, Pasūtījumam tiek noformēts automātiski un tas ir pieejams Web-vietnē Klienta uzskaites ierakstā.
 3. Klienta dati un konfidencialitāte
  1. Reģistrējot un noformējot Pasūtījumu, Klients apņemas norādīt pareizus datus:
   • vārds
   • uzvārds
   • kontakttelefona numurs, nepieciešamības gadījumā iekļaujot pilsētas kodu
   • elektroniskā pasta adrese
   • Preces piegādes pasta adrese, iekļaujot pasta indeksu
  2. Klients pats ir atbildīgs par problēmām, kas saistītas ar pasūtījumu piegādi, ja Klients nepareizi norādījis datus.
  3. Visi Klienta personas dati, kurus Klients iesniedzis Pārdevējam, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju, kura nevar tikt nodota trešajām personām bez Klienta piekrišanas, izņemot gadījumus, kuri saistīti ar tiešu Pasūtījuma izpildi un nepieciešamo datu nodošanu Piegādes dienestiem, kā arī Igaunijas Republikas likumdošanā paredzētos gadījumus.
  4. Veikals atstāj sev tiesības izmantot Cookie failus, kas tiek izmantotas lietotāja ērtībai un arī mājaslapas funkcionālās daļas uzlabošanai.
 4. Klienta atteikšanās no Preces 14 dienu laikā
  1. Saskaņā ar Eiropas Savienības teritorijā spēkā esošajiem tiesību aktiem, Klientam ir tiesības atteikties no saņemtās Preces 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Preces saņemšanas, nepaziņojot iemeslu. Lai atteiktos no saņemtās Preces, Klientam par to jāinformē Pārdevējs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no Preces saņemšanas brīža:
   • vēstulē, nosūtot to uz Pārdevēja Pasta adresi
   • vai izmantotjot Atgriezeniskās saiknes formu
  2. Pārdevējs atgriež par Preci samaksātās naudas summas (tai skaitā arī pasta izdevumus, kas saistīti ar Preces pārsūtīšanu Klientam), Klienta norēķinu kontā (konts, no kura Klients veica Preces apmaksu) ne vēlāk, kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēma paziņojumu par atteikšanos no saņemtās Preces.
  3. Visi ar Preces atgriešanu saistītie izdevumi, 10 (desmit) eiro robežās jāsedz Klientam.
  4. Klienta pienākums ir 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža atgriezt Preci Pārdevējam, nosūtot pasta sūtījumu uz Pārdevēja pasta adresi, izmantojot Pasta dienestu.
  5. Klients nav tiesīgs atteikties no saņemtās Preces, un Prece nav atgriežama gadījumā, ja Klienta pasūtītā Prece tikusi izgatavota, ņemot vērā Klienta personīgās prasības un/vai saskaņā ar Klienta izvirzītajiem nosacījumiem.
  6. atgriežamajai Precei jābūt neizmantotai un jāatrodas oriģinālajā iepakojumā ar visiem oriģinālajiem marķējumiem.
 5. Pārdevēja atteikšanās no Pasūtījuma izpildes
  1. Pārdevējam ir tiesības bez jebkādām sankcijām atkāpties no pienākuma pildīt Klienta Pasūtījumu šādos gadījumos:
   • Klienta pasūtītā Prece noliktavā ir izbeigusies
   • Klients neizpilda nosacījumus, kas aprakstīti sadaļas "VIII Atbildība" "1." punktā.
  2. Ja Pārdevējs nevar izpildīt Pasūtījumu, Klientam tas tiek nekavējoties paziņots.
  3. Pārdevējam ir tiesības piedāvāt Klientam pasūtītās Preces alternatīvu.
  4. Ja Klients nepiekrīt pasūtītās preces alternatīvajam variantam, bet Klients jau ir veicis Pasūtījuma apmaksu, Pārdevējs atgriež Klientam visas par Preci samaksātās naudas summas, ieskaito Preces piegādes vērtību, Klienta norēķinu kontā (konts, no kura Klients veica Preces apmaksu) nekavējoties, bet ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs uzzināja, ka pasūtījumu nav iespējams izpildīt.
 6. Tiesības iesniegt pretenziju
  1. Pārdevējs ir atbildīgs par nosūtītās Preces neatbilstību Precei, kuru Klients pasūtīja ar Web-vietnes starpniecību un/vai gadījumā,ja Klientam nosūtītajai precei ir defekti.
   Ja Klientam nosūtītā Prece neatbilst Precei, kuru Klients pasūtīja ar Web-vietnes starpniecību, vai tai ir defekti, Klientam ir tiesības iesniegt Pārdevējam pretenziju, pretenzijas iensiegšanas termiņš ir 2 (divi) gadi no Preces saņemšanas dienas.
  2. Pretenzijas iesniegšanas kārtība:
   1. Klients informē Pārdevēju par šīs sadaļas "1." punktā aprrakstītajiem apstākļiem ne vēlāk, kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc pretenzijas iesniegšanas termiņa beigām.
    Ja atsevišķos gadījumos Igaunijas Republikas likumdošanā ir paredzēti ilgāki pretenziju iesniegšanas termiņi, tad šajos gadījumos Klientam ir tiesības iesniegt Pārdevējam pretenziju arī vēlākā termiņā, saskaņā ar Igaunijas Republikas likumdošanā paredzētajiem termiņiem un kārtību;
   2. Klients atgriež Pārdevējam Preci, turklāt Preces nosūtīšanas datumam jābūt ne vēlāk, kā 30 (trīsdesmitajā) kalendāra dienā no pretenzijas iesniegšanas dienas;
   3. Pārdevējs veic Preces bezmaksas remontu;
   4. Ja Preces remonts nav iespējams, Pārdevējs veic Preces nomaiņu;
   5. Ja nav iespējams Preces remonts un nomaiņa, Pārdevējs atgriež Klientam visas naudas summas, kas samksātas par Preci;
   6. Ja Preces remonts un/vai nomaiņa nav bijusi veiksmīga, Pārdevējs nav likvidējis Preces defektu saprātīgā termiņā, Preces remonts vai tās nomaiņa ir sagādājusi Klientam nepamatotas neērtības, Klientam ir tiesības pieprasīt samazināt viņa saņemtās Preces pirkšanas cenu vai pilnīgi atgriezt Preces vērtību, ieskaitot Preces piegādes cenu un Klienta pasta izdevumus par tās atgriešanu.
   7. Pārdevējs sedz visus pasta izdevumus par Preces pārsūtīšanu, ieskaitot Preces piegādes cenu un Klienta pasta izdevumus par Preces atgriešanu sakarā ar remontu, nomaiņu vai Preces galīgo atgriešanu;
   8. Preces galīgās atgriešanas gadījumā Pārdevējs atgriež Klientam visas par Preci samaksātās naudas summas;
   9. Visas naudas summas, kuras Pārdevējam jāatgriež Klientam, tiek iemaksātas Klienta norēķinu kontā (konts, no kura Klients veica Preces apmaksu) nekavējoties, bet ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) kalendāra dienau laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēma Klienta atgriezto Preci, ar nosacījumu, ka Klients ievēro visus Preces atgriešanas noteikumus.
  3. Pārdevējs nav atbildīgs par papildus izdevumiem saistībā ar Preces defektiem, kas radušies nepienācīgas izmantošanas vai apkalpošanas dēļ, kā arī tad, ja Klients Preci sabojājis.
  4. Preces atgriešanu remontam vai nomaiņai, kā arī galīgajai atgriešanai Pārdevējam Klients veic, nosūtot uz Pārdevēja pasta adresi, izmantojot Pasta dienestu.
  5. Pārdevēja pienākums ir pierādīt Preces defekta rašanās iemeslus sešu pirmo mēnešu laikā no Preces saņemšanas dienas, bet šim termiņam beidzoties, ar pierādījumiem saistīto Pārdevējs saskaņo ar Klientu.
   Gadījumā, ja beidzoties sešiem mēnešiem Preces defekta rašanās iemeslu pierādījumu rezultātā noskaidrosies, ka Prece atbilst Precei, kuru Klients pasūtīja ar Web-vietnes starpniecību un/vai tai nav defektu vai arī Preces defekti radušies nepienācīgas izmantošanas vai apkalpošanas dēļ, kā arī ja Klients Preci sabojājis, izdevumus, kas saistīti ar Preces defekta rašanās iemeslu apstiprinājumu, sedz Klients.
 7. Preces piegāde un Piegādes dienesti
  1. Preces piegāde tiek veikta ar to Piegādes dienestu starpniecību un nosacījumiem, kurus Klients izvēlējies, noformējot Pasūtījumu.
  2. Pārdevējs nav atbildīgs par Piegādes dienestu darbu un pakalpojumu kvalitāti.
 8. Atbildība
  1. Veicot jebkādas darbības Web-vietnē, Klients ar to apstiprina, ka:
   1. viņš ir rīcībspējīga, patstāvīga un pilngadīga fiziska persona vai arī viņš ir juridiska persona un viņa pārstāvim ir visas tiesības izmantot Web-vietni šīs juridiskās personas vārdā;
   2. viņš izpilda visus Web-vietnes lietošanas noteikumus;
  2. Bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas pilnīga vai daļēja Web-vietnē esošo materiālu izmantošana ir aizliegta.
  3. Pārdevējs atstāj sev tiesības vienpusējā kārtā grozīt vai papildināt šo Vienošanos un/vai Preču cenas, publicējot šīs Vienošanās un/vai Preču cenu grozīto versiju Web-vietnē bez iepriekšēja paziņojuma.
  4. Par preču pārdošanu, rēķinu sagatavošanu un piegādi ir atbildīga kompānija Elexes OÜ, Paldiski mnt. 157-48, 13518 Tallinn, Estonia. Klientu atbalstu organizē AM Holding SIA, Valguma iela 20, LV-1048 Rīga, Latvia
  5. Šī Vienošanās un/vai Preču cenas ir spēkā no publicēšanas brīžaе, līdz šīs Vienošanās un/vai Preču cenu grozītās versijas publicēšanai Web-vietnē.
  6. Ja Klients Pasūtījumu ir noformējis pirms brīža, kad stājās spēkā šīs Vienošanās grozītā versija Web-vietnē, šim Pasūtījumam tiek piemērota Pasūtījuma noformēšanas pabeigšanas brīdī spēkā esošā šīs Vienošanās un/vai Preču cenu versija Web-vietnē.
  7. Jautājumos, kurus neregulē šī Vienošanās (tai skaitā, un ne tikai, Vienošanās grozījumu jautājumos), Pārdevējs un Klients vadās pēc Igaunijas Republikas likumdošanas.
  8. Domstarpības, kas izriet no šīs Vienošanās, tiek atrisinātas Igaunijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.informācija:
 Par kompāniju
 Kvalitāte
 Garantija
 Samaksa un piegāde
 Bieži uzdodamie jautājumi
 Reģistrācija
 Kontakti
ATGRIEŠANAS GARANTIJA 
 
Copyright © 2008-2020